Tým

Dovolujeme si Vám představit členy našeho týmu.  S ohledem na komplexitu nabízené podpory a služeb však náš tým vždy doplňujeme o další experty, kteří jsou pro danou fázi života rodiny a firmy potřební.

Radek Dudáš

V projektech se Radek Dudáš zaměřuje zejména na podporu klientů při tvorbě a realizaci investiční strategie. Pokud jsou v aktivech klientů podnikatelské projekty, pak ve spolupráci s klienty Radek Dudáš tvoří definici core a non-core business v ovládaných společnostech. Následně ve spolupráci s majiteli firem pak tvoří vlastnickou strategii těchto vlastněných firem s důrazem na efektivitu a výkon. Pokud pro následnou realizaci vlastnické strategie je vhodné rozšíření výkonného týmu, pak Radek Dudáš na tomto s klienty spolupracuje. V případech, kdy spolupráce s klienty na vlastnické strategii vyústí do prodeje nebo koupě společnosti, zastřešuje ekonomickou agendu celé transakce.

Radek Dudáš je absolventem oboru matematika a informatika. Po ukončení vysokoškolského studia pracoval šest let na správě majetkových účastí investičních společností ŽB TRUST a Expandia, které zastupoval i ve statutárních orgánech těchto majetkových účastí.

Od roku 1995 po dobu více jak deseti let pracoval na pozicích ředitele různých výrobních společností. Vždy se jednalo o realizaci změny ve společnosti se soukromým vlastníkem a s cílem změnit hospodaření společnosti ze záporného do kladného provozního peněžního toku. Délka mandátů na těchto projektech byla od jednoho do tří let. Od roku 2007 poskytuje Radek Dudáš odborné poradenství, při kterém využívá svých zkušeností získaných v pozicích vrcholového managementu.

Stanislav Servus

WARDENS GROUP spolupracuje s panem Stanislavem Servusem, který je advokátem a partnerem advokátní kanceláře VALOUCH SERVUS, advokátní kancelář s.r.o., který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, problematice mezigeneračního transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a problematice tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav). Stanislav též působí jako svěřenský správce.

Na dané téma pravidelně publikuje, přednáší a pořádá setkání podnikatelů. Stanislav je absolventem speciálního vzdělávacího programu organizace Family Firm Institut (jejímž je členem) a držitelem Certificate in Family Business Advising a Advanced Certificate in Family Business Advising. Stanislav je též členem Centra pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické v Praze. Stanislav je spoluautorem knihy Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání vydanou nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Stanislav absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále postgraduálně studoval na univerzitě v Regensburgu ve Spolkové republice Německo (LL.M.).

Jan Bubeník

Jan Bubeník pracuje více než 20 let na obsazování seniorních exekutivních pozic, a to jak lokálními, tak zahraničními vrcholovými manažery.

Dříve šéfoval pražské pobočce firmy Korn/Ferry. Před zahájením svého působení v oblasti executive search pracoval jako konzultant ve společnosti McKinsey & Company. V roce 2001 založil a dodnes vede personálně poradenskou firmu Bubenik Partners. Kromě aktivit v oblasti executive search se podílel na auditech managementu a dalších konzultačních projektech pro významné regionální korporace.

Studoval pediatrii na pražské Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii na Coloradské univerzitě v Boulderu.

Za sametové revoluce v listopadu 1989 byl jedním z hlavních studentských vůdců. Je členem představenstva české a slovenské pobočky The Young Presidents Organization (YPO) Gold.

Pavel Lhotka

Pavel Lhotka se zabývá poradenstvím v oblasti vyhledávání managementu (Executive search) a dalšími poradenskými aktivitami. Těží z dlouholetých zkušeností ve financích a managementu získaných na mezinárodní úrovni v nadnárodních společnostech.

Pracoval 19 let pro skupinu Danone jako finanční ředitel pro různé regiony (Evropa, Amerika, Rusko a Východní Evropa). Byl zodpovědný za finance a dosažení komerčních a finančních cílů regionů s obratem až 2 miliard euro i za výběr finančního managementu ve více než 20 zemích po celém světě.

Jeho předchozí profesní zkušenost zahrnuje roli personálního konzultanta v pražské kanceláři globální executive search firmy Egon Zehnder.

Vystudoval práva na Univerzitě Karlově a VŠE v Praze. Také získal titul MBA na IMD v Lausanne (Švýcarsko).

Denisa Šoltésová 

Denisa je zodpovědná za finanční analýzu podniků, plánování a přípravu komplexních finančních modelů. Denisa je seniorní finanční a projektový manažer s více než 20-ti lety praxe v start-upech, korporacích i auditorské společnosti PwC. Zaměřuje se na plánování, zvyšování zisku, cash-flow a zlepšování efektivity procesů ve firmách.

Denisa vystudovala obor Mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, vzdělání si rozšířila studiem mezinárodní profesní kvalifikace ACCA a získala certifikát PMP od Project Management Institute (zkratka PMI), největší světové organizace zabývající se projektovým řízením.

Zuzana Carbolová

Zuzana Carbolová je právník s orientací na privátní klientelu. Praktické zkušenosti má s vedením a řízením Family Office, kdy se zabývá především otázkou mezigeneračního nástupnictví a zachovávání bohatství pro současné i budoucí generace podnikatelských rodin. Podílí se rovněž na tvorbě rodinných ústav, vede a řídí rodinné rady jako mezigenerační komunikační platformy. Ve své právní praxi se zaměřuje na soukromé právo, zejména na oblasti práva rodinného, dědického a problematiky správy cizího majetku s úzkou specializací na svěřenské fondy.

Zuzana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a titul MBA získala na Ústavu práva a právní vědy. Během studia absolvovala četné studijní programy na právnických fakultách ve Vídni a Salzburgu. Praktické zkušenosti s privátní klientelou uplatňovala od roku 2010 svým pracovním působením ve společnosti CADARO a v aukční síni DOROTHEUM. Své první zkušenosti v oblasti práva získala v roce 2013 v německé advokátní kanceláři ROGER C. CUNINGHAM v Praze, kde se zabývala případy s mezinárodním prvkem, a to pouze v německém jazyce. Od roku 2018 pak působila v advokátní kanceláři HAVEL&PARTNERS se specializací práva pro privátní klientelu. Následně vedla family office ve společnosti ROSE, kde se orientovala na otázku nástupnictví v podnikatelských rodinách.

Matěj Brož

Matěj Brož se specializuje na ověření reálného stavu podniků, optimalizace, návrhy a realizace investičních či divestičních projektů.

Dlouhodobě spolupracuje s významnými českými podnikateli při ochraně jejich zájmů, vyhodnocování a realizaci investic a optimalizací jejich podnikání. V oblasti podnikových financí je Matěj aktivní od roku 1999, kdy se v rámci skupiny Atlantik (dnes součást skupiny J&T) podílel na významných M&A transakcích, vyhodnocování potenciálních investic a optimalizačních projektech. Dále také spolupracoval s Českou spořitelnou při optimalizaci a standardizaci dceřiných společností a dlouhodobě spolupracoval s advokátní společností BBH.

David Suski

Ing. David Suski je absolventem oboru Management a ekonomika v dopravě a spojích na ČVÚT v Praze. Zkušený manažer s více než 30 lety praxe v oblasti financí, finančního plánování a controllingu, účetnictví, daňového a dotačního poradenství, implementace informačních systémů a řízení projektů přeměn společností. V minulosti působil jako ekonomický náměstek společností Home Credit a.s. a Home Credit Finance a.s., finanční ředitel společnosti Expandia Finance a.s. a zástupce finančního manažera Colgate Palmolive CZ. Od roku 2004 působí v poradenství. Ve WARDENS GROUP s.r.o. David pokrývá oblasti finančního řízení, daňové problematiky, strategického řízení a plánování. Od roku 2000 je také členem Komory daňových poradců ČR.

Kateřina Krátká

Katka doplnila náš tým na pozici Office Assistant v roce 2022. Zajišťuje plynulý chod kanceláře a je pravou rukou celého našeho týmu. Je podporou při tvorbě veškerých projektů pro naše klienty a pravidelně každý měsíc zpracovává fakturaci.

Katka má předchozí zkušenosti na pozici Family Office executive, kde se podílela na tvorbě jednotlivých částí celého procesu nástupnictví v podnikatelských rodinách. Zpracovává úkoly jak pro právní, tak i ekonomické odvětví.