Naše reference

JURAJ SUROVIČ, PSG A.S.

Spolupráce s WARDENS, a to konkrétně se Zuzkou Carbolovou a Standou Servusem byla nesmírně obohacující. Výsledkem našeho skoro ročního snažení je rodinná ústava, přičemž samotný proces má pro naši rodinu tu největší hodnotu. V průběhu přípravy jsme měli jedinečnou možnost si ujasnit a vydiskutovat priority, očekávání a obavy ve vztahu k rodině a podnikání. Společně jsme postavili pilíře, na kterých se dá udržitelně stavět rodinný business a vyjasnili jsme si hodnoty, kterými se chceme řídit jak v podnikání, tak v rodinných situacích. Pro projekt rodinné ústavy jsme partnera vybírali velmi pečlivě a volba padla právě na WARDENS. Zuzka se Standou zkombinovali velmi odborný právní rozhled s praktickým a lidským přístupem ke všem členům rodiny.

KAREL BASTL, KLIMATEX, A.S.

Vždy je dobré, čas od času, podívat se na firmu zvenčí, získat názor někoho, jehož zkušenostem a znalostem lze důvěřovat. Takovým člověkem pro mě již dlouhá léta je Radek Dudáš. Vážím si ho, pro jeho schopnost rychle se zorientovat v problému a učinit efektivní rozhodnutí. Jsem zvyklý, že často bývají až cynicky pragmatická.

LEOPOLD BAREŠ SIPRAL A.S.

S Radkem Dudášem spolupracuji od roku 2009. Pomohl mi ve chvíli, kdy firma prodělávala těžké období (ztráta, hodnota vlastního kapitálu se blížila nule…). Poprvé v životě se moje společnost ocitla v nebezpečí insolvence a byla potřeba činit kroky, se kterými můj stávající management neměl zkušenosti. Radek se této role skvěle ujal. Nečinil kroky za nás, ale udával směr, kterým bychom se měli vydat, stavěl nás do reality. Jeho přístup mi pomohl zachránit firmu. S Radkem a společností WARDENS od té doby trvale spolupracuji. Na WARDENS oceňuji, že se na jednotlivé členy týmu mohu obrátit s jakoukoliv záležitosti, ať už se to týká firmy, anebo rodiny, kde mi poskytli podporu v otázkách krizového plánování, zastupitelnosti či úpravy majetkových vztahů.  

PETR HENDRYCH, PIETRO FILIPI

Po 24 letech podnikání jsem byl v situaci, kdy jsem potřeboval pomoci s řízením operativy společnosti a nastavením další strategie. Radek Dudáš se velice aktivně ujal domluveného mandátu a byl mi partnerem při strategických úvahách. Jeho nezávislý pohled a seniorita mi pomohly v rozhodování. Díky tomu se společnost ve velice krátkém čase stabilizovala a já mohl realizovat plánovaný exit. V procesu výběru investora a uzavírání dohod o transakci, byl Radek vždy loajální a zodpovědný, což bylo pro mě velice cenné. Jsem přesvědčen, že díky spolupráci s ním a jeho týmem jsem dosáhl výrazně lepšího výsledku než by tomu bylo bez nich.

ING. JIŘÍ BORNA, VK LOŽISKA S.R.O.

Kontakt na WARDENS jsme obdrželi od našich obchodních přátel. Dnes po dvouleté spolupráci a na základě výsledků můžeme říct, že jsme udělali dobře. Sami bychom neměli šanci si takto profesionálně ve složitých jednáních poradit. Strategii určovala společnost WARDENS, nás pravidelně seznamovala s jednotlivými kroky a výsledky. Vše tvořili, jako by to dělali pro sebe a stejně tak se z výsledků radovali. Kdo hledá profesionální přístup, chce se vyhnout rizikům, pak doporučujeme.